Ibis Computers » Archiv článků » Změny v programové skladbě IPTV
Ibis Coputers | PC servis a bezdrátový internet

18.2.2019 Vyřazeny kanály Megamax, Film+ z důvodu nízké sledovanosti

18.2.2019 Zařazen dokumentární kanál SPEKTRUM HD

12.3.2019 Provoz ukončí kanál TUTY HD